cat | esp
Coop57

Descripció entitat

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. L'entitat és propietària de tots els seus socis i sòcies que s'autogestiona i s’organitza per a la gestió de la cooperativa.

Missió i valors:

Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, realitza activitat financera. Recull estalvi popular de la ciutadania per canalitzar-ho cap al finançament de projectes d'economia social i solidària que aportin un valor afegit al conjunt de la societat. Però tot i realitzar una activitat financera, l'objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social.

Al servei de la transformació social
L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat treballant per la creació d'ocupació estable i de qualitat, impulsant projectes que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària i energètica, treballant para tota forma d'inclusió i reforçant tant la cultura com els espais de socialització, entre d’altres.

Es busca promoure fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu.
Es busca convertir l'estalvi recollit en crèdit transformador per ajudar, des del punt de vista financer, a que aquells projectes que aporten un valor afegit a la nostra societat puguin seguir desenvolupant la seva tasca.

Criteris de finançament i àmbit d'actuació

Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua.
Es volen fomentar les següents característiques:

 • El crèdit a Coop57 s'entén com una eina que, ben orientada, contribueixi a la transformació social en positiu. No s'entén com una finalitat per generar guanys econòmics.
 • Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i els seus socis i sòcies, es basa en la confiança i en el respecte mutu.
 • El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de confiança a través dels avals personals mancomunats.
 • La flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas. Es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte.
 • No s'incorren en despeses tals com a comissions d'obertura, comissions d'estudi, despeses de notaria, entre uns altres. No es vol augmentar els costos financers que han d'assumir les entitats amb despeses que es consideren prescindibles. L'objectiu és que totes les entitats sòcies que necessitin finançament, puguin accedir-hi.
 • Els préstecs els avalua la comissió tècnica de cada secció territorial.
 • Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt contingut social. El seu fracàs també és el nostre.
 • Sempre s'actuarà amb rigor i responsabilitat enfront dels socis i sòcies col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa.

Com participar?

Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa, col·lectivament, per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.
A Coop57 no existeix la figura del client sinó que totes les persones i entitats que es vinculen a ella ho fan des de la posició de sòcia de la cooperativa. Existeixen dos tipus de socis i sòcies:

Sòcies de serveis:

 • Són entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, ONG’s, etc.).
 • Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i, per tant, rebre préstecs de Coop57.
 • A més a més, poden aportar recursos econòmics a Coop57 en forma d'aportacions voluntàries al capital social.

Socis i sòcies col·laboradors:

 • Poden ser-ho tant persones individuals com a entitats.
 • Poden estalviar en Coop57 realitzant aportacions al capital social de la cooperativa.
 • No poden rebre préstecs de Coop57.

Contacte – COOP57 Catalunya

Adreça: C/Premià, 13-15, baixos · 08014 Barcelona.
Telèfon: 93 268 29 49
Correu electrònic: comunicacio@coop57.coop
Pàgina Web: http://coop57.coop

 • Entitats Financeres: