Coop57 és una cooperativa de serveis que destina els seus recursos a donar préstecs a projectes d’economia social i solidària que promouen l’ocupació, fomenten el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promouen la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris i treballar per una transformació social i econòmica.

L’embrió de Coop57 sorgeix de la lluita dels treballadors de l’Editorial Bruguera, que van crear un fons col·lectiu amb les indemnitzacions que van percebre els treballadors quan l’empresa va tancar el 1986.

En un principi, el seu desenvolupament va anar molt vinculat al cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d’entitats d’economia social i solidària. Paral·lelament va anar creixent també la seva base de sòcies i socis col·laboradors.

Coop57 treballa sobre la base dels valors i principis de les finances ètiques: la coherència per evitar la contradicció l’ús dels diners amb els nostres principis ètics i socials; la participació i la responsabilitat dels estalviadors; la transparència absoluta en la gestió de l’entitat, la solidaritat en la construcció d’un model econòmic i una reflexió contínua per orientar l’acció de Coop57.

A més, Coop57 es regeix pels principis del cooperativisme, arrelament territorial, intercooperació i construcció de mercat social, caràcter col·lectiu, democràcia econòmica, autonomia i autogestió, treball en xarxa, economia feminista, proximitat i confiança.

Quant a l’estructura, Coop57 es basa en un model organitzatiu en xarxa, en el qual la forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació, arrelament territorial i descentralització. S’estructuren per seccions territorials, cada una de les quals tenen els seus propis òrgans i estructures de participació. Per tant, les persones i les entitats que dipositen els seus estalvis a Coop57 participen democràticament en l’establiment dels criteris d’inversió i en la gestió dels recursos.

A més de Catalunya, on neix el projecte, durant aquests anys s’han creat seccions territorials a Aragó, Madrid, Andalusia, Galícia i Euskal Herria.

Com participar?


Són les persones físiques, que sense ser sòcies a tots els efectes (no poden rebre préstecs), es vinculen a Coop57 perquè creuen en el projecte i participen amb els seus estalvis en el desenvolupament d’un instrument financer alternatiu, ètic i solidari.

Són entitats sòcies de serveis (i per tant reben finançament) les cooperatives, associacions, fundacions i altres entitats de l’economia social i solidària que porten a terme una activitat econòmica de manera autònoma i sobre la base de criteris de l’economia transformadora.

Ambdós tipus de socis participen en els òrgans de decisió i gestió de Coop57 i estableixen les línies d’actuació i els criteris ètics i socials de la cooperativa.

VULL CONTACTAR