Fiare Banca Etica és un banc ètic i cooperatiu, nascut de la fusió entre Banca Popolare Etica, que opera a Itàlia des de 1999, i Fiare, que fa d’intermediària a l’Estat espanyol des de 2005. Els seus principis són la transparència, la participació, la democràcia i la consideració del crèdit com a dret. A més, treballa per ser una eina de transformació social per mitjà del finançament de l’economia social i solidària.

Garanteix la gestió democràtica i el compromís ètic amb la participació de les persones sòcies sota el principi d’“una persona, un vot”.

Fiare Banca Etica s’organitza territorialment en grups d’iniciativa territorial (GIT), que tenen l’objectiu de fer difusió de l’entitat i organitzar activitats vinculades a les finances ètiques amb la finalitat de sensibilitzar i promoure una economia social i solidària. En els últims anys alguns ajuntaments s’han fet socis de Fiare Banca Etica, i cada cop hi ha més administracions locals interessades a traslladar els seus comptes a la banca ètica.

Com participar?


Et pots associar a Fiare Banca Etica a través de la subscripció de participacions de la cooperativa. D’aquesta manera, les persones sòcies tenen dret a intervenir mitjançant els GIT (grups d’iniciativa territorial) en el govern del banc, en la presa de decisions per contribuir a plasmar les decisions estratègiques o proposar candidatures per als òrgans de govern. La presència activa en aquests espais participatius territorials permet també a les persones sòcies col·laborar en la promoció i difusió de la banca ètica cooperativa.

Cada GIT designa una comissió d’avaluació formada per persones sòcies voluntàries que són les encarregades de dur a terme l’auditoria eticosocial imprescindible per a l’aprovació del crèdit. Aquest mecanisme permet un control social molt important de l’activitat del banc.

Pots ser client de Fiare Banca Etica contractant algun dels productes financers disponibles. Fiare Banca Ètica disposa de productes per a particulars, empreses i institucions públiques.

Principals productes i serveis

  • PARTICULARS: +INFO
  • EMPRESES I ORGANITZACIONS: +INFO
VULL CONTACTAR