Oikocredit és una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible a través de la concessió de préstecs, capital i suport pel desenvolupament de les capacitats a institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i projectes d’energies renovables a països en vies de desenvolupament. Com a inversor social, el treball d’Oikocredit va lligat al principi d’apoderament de les persones per millorar els seus mitjans de subsistència.

Oikocredit ofereix un triple retorn als seus inversors: social, mediambiental i financer. A part d’obtenir retorns financers modestos, les persones inversores s’asseguren que els seus diners s’utilitzen per millorar condicions de vida, promoure el comerç just i respectar els recursos naturals del nostre planeta.

A l’Estat espanyol la cooperativa Oikocredit Internacional està representada per tres Associacions de Suport: Oikocredit Catalunya, Oikocredit Euskadi i Oikocredit Sevilla. El principal objectiu d’aquestes associacions és la captació de fons al nostre país per invertir-los a Oikocredit Internacional. Els diners que inverteixen els i les sòcies partícips (inversors) d’aquestes Associacions de Suport serveixen en la seva totalitat perquè les Associacions comprin accions d’Oikocredit Internacional, de manera que aquests diners es destinin totalment al finançament de projectes de desenvolupament a països del Sud en forma de préstecs.

Oikocredit té 781 organitzacions sòcies a 70 països, i un capital en préstecs i inversions per valor de 935,1 milions d’euros. A l’Estat espanyol, Oikocredit compta amb oficines de representació a les associacions de suport de Barcelona, Sevilla i Bilbao, així com un grup de voluntariat a Madrid que organitza activitats de difusió i hi atén les sol·licituds d’informació a nivell local.

 

Com participar?


Per convertir-se en soci o sòcia es pot fer una aportació de part dels estalvis (a partir de 200 €) a Oikocredit (Espanya compta amb oficines de representació a Barcelona, Sevilla i Bilbao). Aquests diners continuen sent seus i rebrà una retribució del tipus d’interès que estableixi l’assemblea mundial d’Oikocredit.

Ajudar a l’entitat a difondre el model d’Oikocredit a través de l’acció directa, fent de voluntari o voluntària o en forma de donacions.

VULL CONTACTAR