Triodos Bank és un banc europeu independent, referent en banca ètica i sostenible des de 1980. Desenvolupa un innovador model de negoci bancari basat en valors i impacte positius, que combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i mediambiental.

Els estalvis dels seus clients els permeten finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficien les persones i el medi ambient. Triodos Bank informa amb total transparència sobre les empreses i projectes que finança amb els fons que li confien els clients.

Triodos Bank opera als Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Espanya i Alemanya, sota la supervisió del Banc Central dels Països Baixos i de l’Autoritat dels Mercats financers holandesos. Compta amb una agència de representació a França i desenvolupa una intensa activitat en altres llocs d’Europa, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica a través dels seus fons d’inversió i microcrèdit.

Des de l’any 2004 opera a Espanya, on disposa de 20 oficines. El Banc d’Espanya supervisa les activitats de la sucursal espanyola en matèria d’interès general, liquiditat, transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Triodos Bank és membre cofundador de l’Aliança Global per una Banca amb Valors, una xarxa de entitats de banca sostenible al servei de les necessitats humanes i de l’economia real.

Com participar?


Pots ser client de Triodos Bank contractant algun dels productes financers de què disposen i així contribuir al desenvolupament del canvi positiu en el sector financer i en la societat que proposa. Aquests productes financers són múltiples i variats, tant per a clients particulars com per a empreses i institucions.

Pots participar directament en el desenvolupament de la banca ètica com a titular de certificats i formar part del seu accionariat responsable. Els titulars són invitats a participar i votar a la Junta General Anual de Titulars de Certificats a Holanda i assistir a les trobades locals a cada país, així com facilitar el seu punt de vista a traves d’ un qüestionari anual.

Pots formar part de la Comunitat Triodos a través d’accions com escollir al guanyador del Premi Triodos Empreses; seguir a les xarxes socials i comentar les publicacions, i participar en esdeveniments com la Festa de la banca amb valors o la trobada anual informativa.

Principals productes i serveis

  • PARTICULARS:  +INFO
  • EMPRESES I ORGANITZACIONS: +INFO
VULL CONTACTAR