Bancs ètics: Fiare Banca Etica i Triodos Bank són les dos entitats bancàries ètiques, i per tant, ofereixen tots els serveis i productes bancaris convencionals però dins del marc de les finances ètiques.

Cooperatives de serveis financers ètics: Coop57 i Oikocredit són les dos entitats que ofereixen serveis financers a entitats dins del marc de les finances ètiques.

Fiare Banca Etica

Banca per Internet: La operativa de Fiare Banca Etica es realitza per online, per tant, la banca per Internet compta a totes les possibilitats de gestió i contractació mitjançant la plataforma online. Així, es pot consultar extractes i moviments de comptes i targetes, realitzar transferències i traspassos, contractar nous productes, adquirir accions de Fiare Banca Etica i obtenir informació general.

Bústia Virtual: Eina per a la gestió de la correspondència bancària en format electrònic, facilitant l’accés a la documentació via online, i garantint la seguretat i confidencialitat.

Banca Mòbil: Mitjançant el sistema d’alertes via SMS  et serà notificat qualsevol moviment al teu compte o targeta, així com alertes de seguretat i transparència.

Oficines: Compta amb una oficina d’atenció al client a Bilbao i dos punts d’informació a Madrid i Barcelona.

 Triodos Bank

Banca Mòbil: A través de la Aplicació es pot operar amb el mòbil per fer consultes diàries i detallades dels moviments i condicions dels comptes, fer transferències, bloquejar les targetes en cas de robatori, o canviar les contrasenyes per major seguretat.

Banca per Internet: És una plataforma per els clients des de on poden operar, contractar nous productes, gestionar els seus comptes, consultar els seus moviments o realitzar transferències i traspassos.

Banca per telèfon: Atenció telefònica tant per operar com per demanar informació,

-dilluns 10:00 a 17h/17:30h.

-dimarts a divendres 9:00 a 17:30h.

Correu Postal: Mitjançant el servei de Banca Postal es pot fer client de Triodos Bank i operar amb els comptes de forma gratuïta i senzilla.

Oficines: Compta  amb 20 oficines d’atenció al client a tot l’estat espanyol.

Fiare Banca Etica– Compta amb acords bilaterals amb dos grups bancaris d’àmbit estatal, Grupo Caja Rural i Laboral Kutxa, que permet als clients realitzar retirades d’efectiu a dèbit amb targetes a més de 3.000 caixers automàtics de tota Espanya.

Triodos Bank- Compta amb caixers propis dels quals es pot treure diners sense comissions. A més, també es pot realitzar pagaments o retirar efectiu a dèbit sense cost a més de 2.700 caixers del Grup Banc Popular (Banc Popular, Banc Pastor i Targobank). També és possible retirar efectiu sense cost 2 vegades al mes als caixers de Bankia, Bankinter i ING.

Les comissions són necessàries per garantir la sostenibilitat del projecte, però en qualsevol cas són molt modestes.

 Fiare Banca Etica
Triodos Bank

Les entitats financeres ètiques financen projectes econòmicament viables però que a més suposin un triple impacte positiu sobre la societat, econòmic, social i ambiental.

Més informació sobre els interessos de cada entitat a les webs:

Fiare Banca Etica: De moment no ofereix aquest servei, tot i que la entitat està treballant en el tipus d’hipoteca que podrà oferir en el futur pròxim.

Triodos Bank: Ofereix hipoteca per a la compra de la primera vivenda. Certificació energètica  de la vivenda i possibilitat d’incloure les obres per a la millora de l’eficiència energètica dins del préstec hipotecari. Ofereix hipoteques per a la compra del primer habitatge. Són les primeres hipoteques del mercat que ofereixen un tipus d’interès més baix en funció de la qualificació energètica de l’habitatge, per tal de promoure un impacte ambiental menor de l’edificació. Possibilitat d’incloure les obres per a la millora de l’eficiència energètica dins del préstec hipotecari

Totes les entitats de finances ètiques ofereixen crèdit a entitats, empreses o autònoms amb projectes d’economia real i/o transformació social. Els criteris ètics de finançament segons cada entitat són:

Criteris de finançament Triodos Bank Fiare Banca Etica Coop57 Oikocredit
Sector Cultural, Social mediambiental Projectes col·lectius transformadors i promotors del bé comú Projectes de la Economia social i Solidària Microfinances, desenvolupament, agricultura, energies renovables
Serveis
 • Operativa per particulars
 • Finançament especialitzat: Hipoteques, avals, préstecs i línies d’efectiu per ajuntaments.
 • Operativa bancària bàsica
 • Crèdit ordinari
 • Avanç
 • Hipotecari
 • Préstecs d’inversió
 • Pòlisses
 • Finançament de circulant
 • Avanç de subvenció
 • Factures.
 • Préstecs en divisa o moneda local
 • Línies de crèdit
 • Inversió en capital
 • Assistència tècnica.
Garanties
 • Aval socis dineraris pignorat o limitat
 • Hipotecari
 • Factoring
 • Avanç subvencions.
 • Aval pignoratiu solidari o mancomunats
 • Hipotecaris
 • Avanç subvencions
 • Hipotecaris
 • Aval pignoratiu
 • Aval de tercers
 • Personals

Per a més informació sobre els tipus d’interès, el import mínim, el període del crèdit, etc., consulta les webs de les entitats:

Tant Fiare Banca Etica com Triodos Bank compten amb llicencia bancària, lo qual suposa que estan sota el sistema de garanties bancàries i supervisió d’aquesta institució. A més, com tots dos bancs tenen també seu oficial a altres països d’Europa, també estan sota els mecanismes de garanties i supervisió dels sistemes bancaris d’Holanda per Triodos Bank, i Itàlia per Fiare Banca Etica.

En el cas de les entitats para bancàries, Oikocredit i Coop57, no compten amb la llicencia bancària perquè no són bancs, però han desenvolupat els seus propis fons de garanties. Un dels mecanismes de garanties són els estudis de viabilitat econòmica dels projectes, l’assessorament i l’acompanyament. Per altre banda, el fet de invertir en economia real, suposa una garantia més contra la morositat ja que son menys dependents de les fluctuacions especulatives. De fet, tal com mostra el Baròmetre de les finances ètiques, per l’any 2016, l’índex de morositat és 6,12% versos 9,11% a la banca tradicional.

Transparència i democràcia participativa en la presa de decisions són pilars fonamentals de la banca ètica. A més de ser viable i compatible amb els beneficis econòmics, implica practicar la democràcia al banc, millorant així el control social.

Més enllà dels òrgans propis d’una entitat cooperativa, per exemple, Fiare Banca Etica i Coop57 han creat seccions territorial que permeten a les entitats créixer horitzontalment, treballant en la estratègia local, controlant les seves accions, esdevenint així subjectes polítics.