FETS-Finançament Ètic i Solidari, és una associació de segon nivell, que agrupa entitats del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Des de la seva creació, l’any 1999, FETS treballa per anar visualitzant que les finances ètiques van més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

Els objectius de FETS

FETS centra els seus esforços en la consecució dels següents objectius:

 • La sensibilització i difusió de l’ús ètic dels diners.
 • La promoció de les entitats que ja ofereixen instruments de finançament ètic a Catalunya.
 • La interlocució amb les administracions públiques i altres actors socials.
 • La prestació de serveis per a obrir noves vies d’acció i presència social.

Les activitats de FETS

Les nostres activitats es centren en:

 • Impulsar l’Observatori de Finances Ètiques per tal de generar coneixement a través de la publicació d’estudis al voltant de les finances ètiques:
  • Els papers de l’Observatori
  • El Baròmetre de les Finances Ètiques
 • La creació i impuls del segell europeu d’assegurances ètiques EthSI, per el registre i certificació de companyies i productes d’assegurances
 • La coordinació amb d’altres plataformes que podrien convergir amb FETS.
 • Realització de projectes educatius enfocats a les escoles i instituts.
 • Realització de cursos i seminaris educatius a l’entorn universitari.
 • Realització de nombroses xerrades, bàsicament, per a:
  • La difusió del projecte de les finances ètiques entre la ciutadania
  • Promoció de les entitats financeres ètiques.
 • Organització de jornades de debat i reflexió.
 • Edició de materials de divulgació i promoció de les finances ètiques.
 • Participació en actes, fires i diferents esdeveniments socials.